BA en borgstelling via AXA BELGIUM (polisnr. 7303793801375)

FINTRO BE81 1430 9736 0924
BTW BE0505.655.852

RPR Antwerpen afdeling Hasselt

Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV

Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 504933 (België) – Bart van Elst

Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be

Neem vrijblijvend contact met ons op